Listen on repeat - Fabrica de fericire

luni, 6 august 2018

Listen on repeatAsculta piesa aceea pe repeat de câteva zile. O ştia pe de rost. Când mergea pe stradă, muzica îi suna în creier, ca şi cum ar fi avut un mic difuzor între urechi. Nu îşi dădea seama de ce povestea aceea îi mersese la suflet. Cu siguranţă, nu era povestea ei. Şi nu avea cum să fie. Era o poveste de dragoste care începuse banal, într-un restaurant, cu o privire. O privire pe care o femeie i-a aruncat-o unui bărbat şi care nu semăna cu felul în care ea îl privise până atunci, deşi aveau o relaţie de ceva vreme.
Foto: Diana Topan
Rox se simţea rău. Era un fel de melancolie fără cauză precisă, un fel de dor de… de ce? Nu ştia. Se ridică din patul care părea bolnav şi el şi opri muzica. Urechile începură să-i ţiuie. O durea capul. Degetul arătător era cât pe ce să apese pe play, dar reuşi să şi-l controleze la timp.
Aerul mirosea a tristeţe şi a putreziciune. Deschise geamul larg. Se urcă pe scaunul de la birou şi de acolo pe pervaz. Palmele îi transpirară. Îşi simţi tălpile mângâiate de vânt. Inspiră adânc de câteva ori. O greutate o apăsa pe piept. Frica îi făcea bine.
În urmă cu câteva zile, pe când se întorcea acasă, îi ieşise în cale o fetiţă. O fetiţă cu fustă de voal, care ţinea în mână o baghetă magică din plastic, roz. Fetiţa avea codiţe cum avusese şi ea când fusese mică şi aceiaşi ochi albaştri. Stătea în faţa unei carmangerii şi, probabil, o aştepta pe maică-sa să iasă din magazin. Rox se îndreptase spre ea, se lăsase pe vine şi întinsese mâna după baghetă. “Mi-o dai mie? Zâna cea bună te va răsplăti pentru bunătatea ta”, îi spusese. Copila începuse să plângă zgomotos. Rox se îndepărtase cât putuse de repede. Dincolo de reacţia fetiţei, întâlnirea o făcuse să se simtă puternică. De parcă nimic nu i-ar fi stat în cale. Îl sunase, deşi ştia că lui nu-i plăcea să-l sune. Prefera să o caute el. Dar uneori treceau săptămâni fără să dea vreun semn de viaţă.
Îi răspunsese o voce de femeie. Vocea ei. O clipă, Rox se blocase. Apoi întrebase dacă e Paul Ionescu – numele unui fost coleg de generală, de care habar nu avea cum îşi amintise brusc – şi vocea i-o tăiase: «Da, Paul Ionescu, după ce şi-a schimbat sexul».
Acum, când îşi amintea, rămânea iar fără aer. Inspiră forţat de câteva ori. Acolo, la înălţime, aerul părea mai oxigenat.
A doua zi, pe aceeaşi stradă, văzuse o femeie în negru cu un trident în mână. Un trident roşu, din plastic, probabil o jucărie sau recuzită de teatru. O privise lung pe femeia aceea, i se părea cunoscută de undeva. Rox era cât pe ce să o salute, dar ea se uitase într-o altă direcţie. O depăşise, dar apoi îi venise ideea să o urmărească. Aşa, poate ar fi putut afla cine era. O lăsase să se îndepărteze, apoi o urmase cât putuse de discret. Femeia trecuse de biserică, de şcoală, de părculeţul pentru copii şi intrase în cafenea. Rox intrase şi ea şi se aşezase la o masă lângă intrare. Femeia îşi rezemase tridentul de scaunul de lângă ea şi începuse să butoneze telefonul. Chelneriţa se apropiase şi îşi notase ceva în carneţel, apoi venise la Rox. Îi ceruse o cafea neagră şi o plătise pe loc.
După vreo cinci minute, în cafenea intrase un bărbat cu cămaşă în carouri. Se apropiase de femeia în negru, o sărutase pe obraji, apoi luase tridentul şi se jucase cu el, pozând şi amuzîndu-se.
Rox  îi urmărise cam o jumătate de oră, cât timp ei stătuseră de vorbă. Se vedea că erau apropiaţi. El avea verighetă, ea nu. Sau poate că şi-o uitase pe marginea chiuvetei dimineaţă, când se spălase pe mâini. Glumiseră şi râseseră întruna. Din când în când, îşi atingeau discret mâinile. La un moment dat, ea îi îndepărtase o scamă de pe cămaşă.
Apoi cei doi se ridicaseră şi  plecaseră. Chiar când ieşeau, el îi aruncase femeii în negru: “Îţi stă bine în rol de drăcuşor!” Ea îşi potrivise degetele arătătoare în chip de corniţe şi ieşise hohotind. Rox ceruse un pahar cu apă şi zăbovise câteva minute în cafenea. Nu reuşise să îşi amintească unde o mai văzuse pe femeia în negru. Apoi mersese acasă şi căutase melodia aceea pe YouTube. Privirea femeii în negru era privirea descrisă în cântec. Privirea pe care Rox o căuta la iubitul ei.
Acum, stând pe pervaz şi privind creştetul copacilor de pe stradă, se simţea goală pe dinăuntru. Viaţa ei era cu totul altfel decât şi-o imaginase. Bagheta magică se frânsese. Şi nici măcar nu căpătase un trident în schimb.
Telefonul scoase un clinchet scurt. Coborî de pe geam, dându-şi seama că îi face plăcere să simtă din nou pământul sub picioare. Privi ecranul telefonului: “Vin la tine pe la 7”, îi scria el.
Foto: Diana Topan
Se uită în jur: patul nefăcut, haine aruncate pe uşă, pe covor şi pe fotolii, pahare murdare, şerveţele, coji de lămâie, sticle de apă. Îşi prinse părul într-un coc şi intră în cabina de duş. Pe la 6,30 era pieptănată, machiată, îmbrăcată şi parfumată. Ieşi din casă şi închise uşa. Se gândi o clipă dacă să lase în uşă un bilet pe care să scrie : «Iubitule, am plecat în club», apoi se răzgândi. Era mai bine să nu ştie nimic. Să se îngrijoreze, să-şi creeze scenarii în minte, să se gândească la ea mai mult ca niciodată.  
Chemă liftul, deschise uşa şi păşi înăuntru. Cabina se umplu de miros de parfum dulceag. Apăsă pe “P” şi se privi în oglindă. În faţa ochilor îi apăru chipul femeii în negru. Îşi aminti unde o mai văzuse: la biroul iubitului ei, singura dată când Rox fusese acolo şi când el o prezentase colegilor drept «o fostă colegă de şcoală». Şi de abia atunci îşi dădu seama că, în mintea ei, melodia se oprise.

Niciun comentariu:

@diana.topan